Styrelsen:
Ordförande
Jenny Michanek
Kassör
Bernt Carlsson
Sekreterare
val av sekreterare utgår till förmån för ett samlat val av styrelseledamöter med ospecificerade arbetsuppfifter.
Övrig ledamot
Lena Moén
Suppleant
Lenita Larsson
Svante Tängmark
Ingrid Grahn
Astrid Domino